"Z dovolené ve zdraví."

Cholera

Cholera

Těžké průjmové onemocnění zůsobené bakterií Vibrio cholerae.

Původce: Vibrio cholerae, sérotypy O1 a O139. Ostatní sérotypy (celkem 155) se označují jako necholerová vibria a nepatří k diagnóze cholery. Bakterie je citlivá na vyschnutí, kyselé pH, běžné desinfekční prostředky a teploty nad 60 °C. Ve stolici a ve vodě přežívá 3 týdny, v potravinách a na předmětech několik dní až týdnů. V ledu až 6 týdnů.

Zdroj: Pouze nemocný člověk, nebo rekonvalescent, včetně bezpříznakových onemocnění. Vylučování původce v rekonvalescenci může trvat 2 - 3 týdny (bez léčby antibiotiky). Vzácné je přerušované vylučování vibrií po dobu několika měsíců.

Cesta přenosu: Nečastěji vodou, kontaminovanou lidskými výkaly. Nemusí se jednat jen o vodu k pití, stačí i kontaminace vody k mytí, omývání potravin, nebo k výrobě ledu.
Byly popsány případy přenosu infekce potravinami, kontaminovanými znečištěnou povřežní a říční vodou (krabi, ústřice apod.).
Přímý přenos z člověka na člověka jen při velmi nízké hygienické úrovni (živelné katastrofy např.).

Vnímavost a imunita: Vnímavější k onemocění bývají děti a lidé, oslabení jinými nemocemi. K onemocění přispívá podvýživa a snížená kyselost žaludečních šťáv.
Po onemocnění vzniká krátkodobá, typově specifická imunita. Očkování poskytuje imunitu na 2 roky.

Klinický obraz:
Inkubační doba trvá několik hodin až 5 dní. Je závislá především na velikosti infekční dávky.
Projevuje se bolestmi v břiše, opakovanými vodnatými průjmy, zvracením.
Dochází k dehydrataci, která se projeví křečemi svalů, poklesem krevního tlaku a zástavou močení. U neléčených může dojít ke smrti během několika hodin.

Léčba:
Spočívá především v doplňování tekutin a minerálů. U lehčích stavů ústy, v těžším případě nitrožilně.
Antibiotika zkracují průběh onemocnění a přispívají k omezení dalšího šíření epdemie.

Prevence a protiepidemická opatření:
Základem prevence je zabezpečení zdrojů pitné vody proti kontaminaci a zabezpečení kanalizace. V oblastech s možným výskytem cholery je třeba používat k pití nejlépe balenou pitnou vodu, případně provádět desinfekci vody vlastními prostředky. K mytí rukou a těla, k čištění zubů, stejně jako k omývání potravin by se měla používat rovněž pouze pitná voda.
Včasná diagnostika, vyhledávání nemocných a zdrojů infekce a jejich léčba antibiotiky přispívají ke zkrácení doby epidemie.
Onemocnění podléhá mezinárodnímu hlášení.
Nemocný je izolován a osoby v kontaktu s ním podrobeny karanténě po dobu 5 dní. Je možné i preventivní podávání antibiotik.

Očkování neživou vakcínou chrání proti choleře 2 roky. Vakcína se podává ústy ve dvou dávkách s minimálním odstupem 1 týden. Poskytuje také částečnou ochranu před jinými tzv. cestovatelskými průjmy (způsobenými enterotoxickými Escherichia coli, ttzv. ETEC - asi 60% všech příčin průjmu na cestách). Tato ochrana je krátkodobá, nejvýše 6 měsíců.
 

Zdroje:

Šrámová H.: Cholera. Základy prevence infekčních onemocnění: Manuál prevence v lékařské praxi, IV. část. Státní zdravotní ústav: Národní program zdraví, Praha, 1996.

Bednář M et al.: Mikrobiologie. Marvil, Praha, 1996.

Cholera: Epidemiology and Risk Factors. Centers for Disease Control and Prevention [online]. http://www.cdc.gov/cholera/epi.html (2012-07-09).

 

MUDr. Pavel Slezák, 9.7.2012, 9:48

Sdílet/Líbí se mi