"Z dovolené ve zdraví."

Horečka Lassa

Horečka Lassa
angl. Lassa fever

Akutní virové horečnaté onemocnění spojené s krvácením a orgánovým selháním, přenášené hlodavci a vyskytující se v Západní Africe.

Původce: Lassa virus

Zdroj:
1) Hlodavci (krysy - rod Mastomys) - nosiči, přírodní rezervoár. Vylučují virus v moči a stolici.
2) Člověk, nemocný - vylučuje virus tělními tekutinami (moč, stolice, krev a další sekrety).

Cesta přenosu:
Přímým kontaktem s kontaminovanými předměty, vodou či potravou.
Při porušení zásad bariérové ošetřovací techniky a nepoužívání ochranných pomůcek při ošetřování nemocných.
Pohlavním stykem.
Přenos vzduchem nebyl prokázán.

Výskyt:
Onemocnění bylo poprvé popsáno ve městě Lassa v Nigérii v roce 1969. Vyskytuje se endemicky v zemích západní a střední Afriky (Libérie, Sierra Leone, Guinea, Středoafrická republika, Kongo atd.). Sporadicky jsou popsány importované případy i do jiných zemí. Ročně onemocní 300 až 500 tisíc osob a dojde průměrně k 5 tis. úmrtí.

Klinický obraz:
Inkubační doba
Kolem 80% onemocnění probíhá bezpříznakově.
Horečka, bolesti za hrudní kostí, bolesti v krku, v zádech, bolesti břicha, zvracení, průjem, projevy krvácení ze sliznic a tělesných otvorů (ústa, nos, pochva, trávicí trakt, moč). Pokles krevního tlaku, šok, smrt.
V počáteční fázi nelze odlišit od jiných horečnatých onemocnění (např. malárie) jinak, než laboratorním vyšetřením.

Léčba:
Lékem volby je antivirotikum ribavirin.
Symptomatická léčba zaměřená na zvládnutí krvácení a šokového stavu.

Prevence:
Vyvarovat se kontaktu s hlodavci, konzumace jídla a pití vody potenciálně kontaminované krysími výkaly.
Deratizace.
Používání osobních ochranných pomůcek (rukavice, zástěra, štít, nebo brýle a rouška) při ošetřování nemocných a manipulaci se zemřelými.
Bariérová ošetřovací technika (používání desinfekčních prostředků, jednorázových pomůcek, oddělené ošetřování jednotlivých nemocných).

Zdroje:
Pro Med mail
WHO
Wikipaedia

MUDr. Pavel Slezák, 24.2.2012, 8:31

Sdílet/Líbí se mi