"Z dovolené ve zdraví."

Krymsko - Konžská haemorrhagická horečka

Krymsko - Konžská haemorrhagická horečka

zkr. CCHF

Závažné virové onemocnění zvířat a lidí, přenášené klíšťaty v teplejších klimatických oblastech. Onemocnění u lidí byla poprvé popsána v roce 1944 na Krymu a v roce 1969 byl stejný původce prokázán při výskytu v Kongu.

Původce: Virus, rod Nairovirus, čeleď Bunyiaviridae. Rod Nairovirus mám 32 druhů, ale jen 3 způsobují prokazatelně onemocnění u lidí.

Zdroj: Hlavním rezervoárem jsou drobní obratlovci - hlodavci. Sáním přenašeče - klíštěte (viz dále) se infekce šíří na větší obratlovce, zejména ovce a dobytek. Člověk je zdrojem infekce jen výjimečně.

Přenos:
Sáním hmyzího přenašeče - klíštěte. Uplatňují se subtropické druhy klíšťat, např. rodu Hyalomma.
Kontaktem s krví, nebo s jinými tělesnými tekutinami nakažených zvířat.
Tansfúzí krve, nebo krevních derivátů od infikovaného dárce při slehání bezpečnostních opatření a kontrolních mechanismů.

Výskyt: Celosvětový v teplejších klimatických oblastech (Středomoří, země bývalého SSSR, Blízký a Střední Východ, jižní Afrika aj.). U člověka jsou popisovány hlavně profesionální nákazy chovatelů ovcí a dobytka.

Klinický obraz:
1 - 3, max. 9 dní po přisátí klíštěte.
5 - 6, max. 13 dní po kontaktu s krví.
Náhlý vzestup teploty, bolesti hlavy, svalů. Pocit ztuhlé šíje, závraťě.
Nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem.
Prudké změny nálad, zmatenost, agresivita.Po několika dnech spavost, únava.

Bolesti břicha se lokalizují v pravém horním kvadrantu - zvětšená játra.
Zrychlená srdeční akce, petechie, krvácivé projevy na kůži a sliznicích.
Selhání ledvin, jater, plic kolem pátého dne od začátku onemocnění.
Úmrtnost je kolem 30%.

Léčba:
Specifické antivirotikum Ribavirin.

Prevence:
Všeobecně použitelná, bezpečná vakcína není k dispozici.
Omezování výskytu klíšťat používáním insekticidů v chovech dobytka v ohrožených oblastech.
Expoziční profylaxe osob - používání repelentů, impregnace oděvu insekticidy.

Používání ochranných oděvů.
Bariérová ošetřovací technika při hospitalizaci pacienta s podezřením na CCHF. POučený presonál. Zpracování biologických vzorků v laboratořích s vysokou úrovní biologické bezpečnosti (BL = biosafety level).
Vypracování a dodržování účinných pravidel pro výrobu a kontrolu krevních derivátů v transfúzní službě.

Zdroj: WHO Fact Sheet No 208 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs208/en/index.html) - upraveno.

MUDr. PAvel Slezák
18.5.2012, 13:34

Sdílet/Líbí se mi