"Z dovolené ve zdraví."

Mor

Mor je akutní bakteriální onemocnění, probíhající v různých formách, bez léčby antibiotiky ve vysokém procentu smrtelné.

Původcem moru je bakterie Yersinia pestis.

Bubonický mor je klinická forma onemocnění, vyznačující se horečkou, lokálním zduřením lymfatické uzliny, která se následně provalí na kůži jako černé, hnisavé ložisko - bubo. Zdrojem infekce jsou krysy, nebo jiní hlodavci. V přenosu infekce se uplatňuje hmyzí přenašeč - blecha krysí Xenopsylla cheopis, výjimečně i jiné blechy. K přenosu může dojít také manipulací s tkáněmi uhynulých zvířat. Bubo se objevuje v místě vstupu infekce do organismu (přisátí blechy, poranění). Inkubační doba onemocnění je 2 - 6 dní. Pokud není infekce účinně léčena antibiotiky, dojde k jejímu rozšíření do celého organismu (sepse) s následným postižením mozkových plen (meningitida) a plic (sekundární pneumonie). Při sepsi dochází často k projevům krvácení do kůže a trávicího traktu (odtud středověké označení moru černá smrt).

Primární plicní mor je klinická forma onemocnění, kdy původce vstupuje do organismu dýchacími cestami (kapénkový přenos) od člověka s morovým zápalem plic (ať už jako důsledek bubonického moru, nebo primárního plicního moru). Inkubační doba onemocění je 2 - 4 dny. Nakažlivost je vysoká. Primární plicní mor byl příčinou rozsáhlých epidemií v minulosti. Průběh onemocnění je rychlý, po zápalu plic nastupuje sepse a smrt.

MUDr. Pavel Slezák, 30.8.2013.

Zdroje:

Plaque Fact Sheet, CDC, January 07 2005.

kol.: Základy prevence infekčních onemocnění - Manuál prevence III. SZÚ, Praha, 2002.

Sdílet/Líbí se mi