"Z dovolené ve zdraví."

Poliomyelitida

Poliomyelitida, poliomyelitis, polio, dětská přenosná obrna.

Původce: virus poliomyelitidy - poliovirus. Typ 1, 2, 3. Odolný proti vnějším podmínkám. ve vodě přežívá týdny až měsíce.

Zdroj: člověk. Více než 90% infikovaných nemá žádné klinické příznaky, ale vylučují virus dále stolicí. Je možná i nákaza zmutovaným vakcinačním virem (při používání živé vakcíny).

Přenos: Fekálně - orální. Infikovaný člověk vylučuje virus stolicí, odkud se dostává do odpadních vod. Nejčastějším způsobem přenosu je pak kontmainace pitné vodoy, nebo mytí a koupání v kontaminované vodě.

Vnímavost a výskyt: Po prodělaném onemocnění / infekci celoživotní imunita. Po základním očkování (5 dávek v dětství) ochrana cca 10 - 15 let. Endemický výskyt v Nigérii, Indii, Pákistánu a Afghánistánu. Ojedinělé a zavlečené případy v sousedních zemích. V roce 2011 např. DR Kongo, Kongo, Čad, Angola, Středoafrická rep., Čína, Guinea, Keňa, Niger, Mali, Pobř. Slonoviny, či Gabun. V ČR nebyl zaznamenán neimportovaný případ poliomyelitidy od roku 1960.

Inkubační doba: 3 - 35 dní, průměrně 1 - 2 týdny.

Klinický obraz a léčba: Více než 90% infikovaných má inaparentní (bezpříznakový) průběh onemocění.U ostatních se projeví necharakteristické horečnaté onemocnění, případně zánět mozkových blan (meningitida). Jen asi v 1% případu dochází k rozvoji obrn - paréz. Postihují převážně končetiny. Jsou trvalé. Při obrně dýchacích svalů dochází k úmrtí (smrtnost u paretických forem je asi 2 - 10% a stoupá s věkem). Kauzální léčba neexistuje, je nutná rehabilitace a sociální pomoc vzhledem k doživotní invaliditě.

Prevence: Očkování. Živá vakcína se podává ústy. Základní schéma v dětství je 5 dávek. Vakcinační viry se dostávají do odpadních vod a dochází tak nepřímo k přeočkovávání ostatní populace. Na druhou stranu se objevují velmi vzácné případy paretických onemocnění ze zmutovaných vakcinačních virů (hlavně při nedostatečné proočkovanosti). Vakcína se používá ke zvládnutí endemického šíření nemoci. Je velmi levná. Pro země s nulovým a nízkým výskytem se nehodí.

Neživá vakcína. Aplikuje se injekčně do svalu. Základní očkování v dětství je opět 5 dávek. V ČR je součástí tzv. hexavakcíny a přeočkování kombinovanou vkacínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli v 10 letech. Imunita není celoživotní, přetrvává jen asi 10 - 15 let. Osoby cestující do zemí s výskytem poliomyleitidy by měly být přeočkovány jednou dávkou vakcíny, pokud od posledního očkování uplynulo více než 15 let.

V endemických oblastech je třeba dodržovat základní pravidla osobní hygieny a používat jen kvalitní, ověřenou pitnou vodu.

Zpracoval: MUDr. Pavel Slezák, 23.11.2011, 8:10.

Zdroj: Manuál prevence v lékařské praxi. Státní zdravotní ústav, 1998.

 

Sdílet/Líbí se mi