"Z dovolené ve zdraví."

Spavá nemoc

Spavá nemoc
Africká trypanosomóza

Parazitární infekce přenášená bodavými mouchami tse-tse v sub-saharské Africe.

Původce: Trypanosoma spavičná (T. brucei), pohyblivý, bičíkatý prvok. Dva podtypy. Východní - subsp. Rhodesiensae a západní - subsp. Gambiensae. Liší se rychlostí vývoje nemoci. Zatímco u východní, rhodézské formy dochzází k rozvoji neurologických příznaků za 4 - 8 měsíců, u západní, gambijské formy to mohou být i roky.

Zdroj: Teplokrevní živočichové, včetně člověka.

Přenos: bodavé mouchy rodu Glossina (tse-tse). Původce v nich prodělává část svého vývoje. Mouchy se vyskytují v lesnatých oblastech a savanách. Nebývají ve městech. Bodají během dne.

Klinický obraz: únava, nepravidelně se opakující horečka s třesavkou, bolesti hlavy, svalů. Později se rozvíjí postižení nervového systému (meningoencefalitida), které se projevuje změnami psychiky a chování nemocného, zvýšenou spavostí. Nemocný nakonec upadá do kómatu a umírá.

Onemocnění je léčitelné antiparazitárními léky, pokud je včas diagnostikováno.

Není k dispozici očkování. Jedinou prevencí je ochrana před poštípáním mouchami tse-tse. Doporučuje se nošení oděvu s dlouhými nohavicemi a rukávy ze středně hustého materiálu (příliš lehký materiál mouchy dokážou probodnout). Mouchy také přitahují výrazné barvy, včetně čistě bílé a vůně. Před vstupem do vozdidel prohlédnout interiér a zbavit ho případného hmyzu - mouchy jsou přitahovány pohybujícími se vozidly. Při pohybu v terénu se vyvarovat hustých porostů a keřů, kde se mouchy tse-tse zdržují v nejteplejší části dne. Při vyrušení bodají. Používání repelentů chrání před poštípáním ostatními hmyzími přenašeči. Na mouchy tse-tse nejsou však repelenty účinné.

Příbuzné onemocnění je Chagasova nemoc, která se vyskytuje v jižní Americe. Jedná se rovněž o trypanosomózu. Přenašečem jsou zde ploštice. Onemocnění typicky postihuje srdce.

Zdroj:
CDC (Centers for Disease Control), Atlanta, USA

 

MUDr. Pavel Slezák, 23.4.2012, 10:29

Sdílet/Uložit