"Z dovolené ve zdraví."

Virový zánět jater typu A

Synonyma: hepatitida A, infekční žloutenka, "nemoc špinavých rukou".

Charakteristika: Akutní virový zánět jater přenášený vodou, jídlem, kontaminovanými předměty.

Původce: Virus hepatitidy A (čeleď Picornaviridae). Relativně odolný vůči vlivům zevního prostředí. Je inaktivován UV zářením, pětiminutovým varem, autoklávováním, desinfekčními prostředky (např. na bázi chlóru).

Zdroj: Nemocný člověk. Vylučuje původce stolicí 1 - 2 týdny před začátkem příznaků a ještě 1 - 3 týdny po projevení se infekce. U poměrně velké části nemocných (hlavně dětí) probíhá infekce bez zjevných projevů. Tyto osoby se pak stávají zdroji rozsáhlých epidemií.

Přenos: Fekálně - orální. Přímo od osoby k osobě, nebo prostřednictvím kontaminované vody, potravin a předmětů denní potřeby.

Klinický obraz: Inkubační doba 14 - 50 dní. Únava, nevolnost, zvracení. Při rozvinutém jaterním poškození se projeví zežloutnutí bělma, dásní, kůže, tmavá moč a světlá stolice. S věkem závažnost onemocnění stoupá. Existují i fulminantní formy s náhlým selháním jater. Rekonvalescence je dlouhá, několik měsíců.

Léčba a protiepidemická opatření: Specifická léčba neexistuje. Osoby v kontaktu s nemocným nesmí vykonávat epidemiologicky závažné činnosti (např. v potravinářství), v ohnisku je možné očkovat i postexpozičně. Ohnisková desinfekce.

Prevence: Očkování samostatnou, neživou, celovirionovou vakcínou, nebo kombinovanou vakcínou proti hepatitidám A + B. Dodržování základních zásad osobní hygieny a postupů při přípravě potravin.


29.8.2011 MUDr. Pavel Slezák

Zdroj: Provazník K et al.: Manuál prevence v lékařské praxi. I. - V. díl, souborné vydání. Národní program podpory zdraví, Státní zdravotní ústav. Praha 1998.

Sdílet/Líbí se mi