"Z dovolené ve zdraví."

Infekční nemoci

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)

Nové virové horečnaté akutní respirační onemocnění (první případy jsou známy od dubna 2012).
Původce: koronavirus (označovaný jako MERS-CoV), objevený v Saúdské Arábii v roce 2012. Skupina koronavirů zahrnuje velké množství původců respiračních infekcí od běžného nachlazení až po těžký respiračn syndrom známý pod zkratkou SARS.
Zdroj: zřejmě zvířecí - MERS-CoV byl nalezen u velbloudů. Člověk může být zdrojem infekce jako nemocný, nebo i bezpříznakově infikovaný, možnosti přenosu jsou však omezené (viz dále).

Paratyfus

Paratyfus (angl. paratyphoid fever, enteric fever) je akutní horečnaté onemocnění způsobované bakteriemi Salmonella paratyphi typu A, B, nebo C. Klinicky je velmi podobné břišnímu tyfu. Vyskytuje se však méně často.

Původce: Salmonella paratyphi typu A, B, nebo C.

Zdroj: Člověk nemocný, nebo nosič, v případě paratyfu typu B i zvíře, nebo pták. Původce nemoci je vylučován stolicí.

Mor

Mor je akutní bakteriální onemocnění, probíhající v různých formách, bez léčby antibiotiky ve vysokém procentu smrtelné.

Původcem moru je bakterie Yersinia pestis.

Chikungunya

syn. horečka Chikungunya (vyslov "čikunkuňa")

Horečnaté virové onemocnění přenášené komáry rodu Aedes, podobně jako Dengue. Název pochází ze svahilštiny a znamená "ten, kdo chodí ohnutý".

Dengue

Dengue

vysl. „deng“, nebo „dengí"

také Horečka dengue (Dengue fever), Hemoragická horečka dengue (Dengue hemorrhagic fever – DHF)

Název pochází z domorodého označení pro poruchu chůze (bolesti kloubů a svalů znemožňují nemocnému chodit).

 

Virové horečnaté onemocnění přenášené komáry v tropických a subtropických oblastech.

Ebola

Ebola
Hemorhagická horečka Ebola

Akutní virová infekce s krvácivými projevy a vysokou smrtností, vyskytující se v rovníkové Africe.

Původce:
RNA virus Ebola, patřící do skupiny Filovirů. Je příbuzný s virem horečky Marburg, která má i podobné epidemiologické a klinické charakteristiky.

Japonská encefalitida

Japonská encefalitida
Japanese encephalitis

Virový zánět mozku přenášený komáry, který se vyskytuje endemicky v zemích jižní a jihovýchodní Asie.

Původce: virus Japonské encefalitidy. Patří do skupiny flavivirů (spolu s původci např. žluté zimnice, dengue, ale také středoevropské klíšťové encefalitidy). Jde o obalený RNA virus.

Stránky